לקוחות יקרים - הזמנה מתבצעת טלפונית בלבד 050-2249396

לקוחות יקרים - הזמנה מתבצעת טלפונית בלבד 050-2249396

להלן סעיפי התקנות של עסק גיא פלוורס-“Guy Flowers

 1. “גיא פלוורס” הינו אתר אינטרנט להלן: “האתר” או “העסק” או “גיא פלוורס” ונבנה במטרה לספק לכל אדם או גוף לבצע רכישות של פרחים ומוצרים נוספים כאמור בתקנון להלן באמצעות רשת האינטרנט.
 2. השימוש באתר על מגוון השירותים אותם הוא מציע, מותנה בהסכמת הגולשים והמשתמשים (להלן:”המשתמש”) להוראות תקנון זה ומהווה אישור כי הגולש קרא את הוראות התקנון והסכים לאמור בו, טרם ביצע רכישה כלשהי באתר או הזמין אחד משירותיו באמצעות האינטרנט או הטלפון או כל דרך אחרת.
 3. הוראות התקנון הן שיכריעו כל עת תתעורר מחלוקת בין החברה ומפעיליה לבין המשתמש.
 4. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מנוע מהעלאת טענות ביחס לתנאים ולהוראות המפורטות בתקנון זה.
 5. השימוש באתר הינו אישי, לרשות המשתמש בלבד ואינו ניתן להעברה.
 6. גלישת המשתמש באתר, מהווה בזאת הסכמה גורפת כי המידע המופיע באתר לא ישמש למטרות מסחריות כלשהן ולא יאוחסן באתרים אחרים באינטרנט, במחשבים ביתיים או בכל כלי או ציוד אחסון אחרים. המשתמש מתחייב שלא לאסוף כתובות מייל, מידע, תמונות או כל נתון אחר מהאתר בכך דרך שהיא.
 7. חל איסור מוחלט על כל משתמש באשר הוא לשנות ו/או לערוך ו/או להוסיף או לעדכן מידע על גבי האתר עצמו.
 8. כל משתמש באתר שמסר את כתובת המייל שלו, נותן בזאת את הסכמתו לקבל דיוור ישיר מהאתר, לרבות ניוזלטורים, מסרונים, דוא”ל, מבצעים וכו’. למשתמש שמורה האפשרות לבקש את הסרת פרטיו מהאתר והעסק מתחייב לעשות זאת בהתאם להוראות החוק ובהקדם האפשרי.
 9. הפרת הוראות התקנון תחייב את המפר עפ”י כל דין.
 10. “גיא פלוורס” תספק את המוצרים המוצעים באתר ישירות למשתמש או לצרכן באיכות מקסימלית וראויה על פי הבנתה ויכולותיה, בהתאם לפרחים/עציצים/חומרי גלם/מוצרים הקיימים בשוק.
 11. ל”גיא פלוורס” שמורה הזכות הבלעדית לספק את מוצריה השונים באמצעות ספקים חיצוניים, כל עת שתחפוץ, ללא צורך במתן הודעה כלשהי למשתמש ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 12. במקרים בהם יבחר משתמש לרכוש מוצרים של ספקים חיצוניים אשר מוצגים ו/או יוצגו מעת לעת באתר כמו: שוקולד, בלונים, ממתקים, מגשי פירות, חבילות לידה וכו’, ישא הספק החיצוני באחריות בלעדית כוללת למוצרים אלו מול המשתמש.
 13. “גיא פלוורס” לא ישא באחריות כספית כלשהי, כלפי משתמש זה או אחר, בסכום העולה על התמורה ששולמה בפועל על ידי המשתמש.
 14. שווים המפורסם של המוצרים המופיעים באתר נקבע בלעדית בהתאם שיקול דעתה של “גיא פלוורס” ונגזרים ממחירי שוק המשתנים מעת לעת.
 15. “גיא פלוורס” שומרת לעצמה את האפשרות והזכות להפסיק את השימוש באתר מעת לעת, ליזום הפסקות ולשדרג את האתר ואת תכניו בהתאם להחלטתה הבלעדית, ואין עליה חובה כלשהי ליידע בטרם החליטה לעשות כן את המשתמשים.
 16. “גיא פלוורס” לא תהיה אחראית על כל נזק שנגרם במזיד על ידי צד שלישי או בשל תקלה.
 17. “גיא פלוורס” רשאית להשתמש במידע שבידה למטרות שיווקיות.
 18. בעת ההרשמה לאתר , יתבקש המשתמש למלא טופס הצטרפות, לרבות למסור את פרטיו האישיים ופרטי כרטיס האשראי שברשותו, הנחוצים להשלמת הרכישה.
 19. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שזכויות היוצרים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע, שייכים ל”גיא פלוורס” , וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.
 20. חל איסור מוחלט על משתמש כלשהו לשנות, לפרסם, להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר, במידע שבאתר, ו/או בחלק ממנו לשם מטרות פרטיות ו/או אחרות או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו ש להאתר, כולו או חלקו, למטרה כלשהי, למעט המטרה שלשמה נוצר האתר ולמעט המטרה שלשמה מותר השימוש באתר.
 21. מחירי המוצרים המוזמנים כוללים מ.ע.מ..
 22. שעות פעילות העסק הם בין השעות 10:00-22:00 בימי חול, ובין השעות 10:00 עד שעה לפני כניסת שבת/חג. במוצאי שבת ובמוצאי חג משעה אחרי יציאת השבת/חג עד שעה 22:00.
 23. הממכר: פרחים מכל סוג ומין, דברי מתיקה ובלונים.
 24. הקשר עם העסק יהא באמצעות קשר טלפוני למספר 050-2249396 או באמצעות אתר העסק
 25. אמצעי התשלום: כרטיס אשראי.
 26. אספקת המוצר: בתוך 3 שעות מעת ההזמנה באזור המרכז.

אספקה מחוץ לאזור המרכז – תחייב הזמנה יום קודם לכן.

 1. ביטול הזמנה שהוזמנה יותר מ- 24 שעות קודם לכן תהיה עד 24 שעות קודם לכן.
 2. התמונות שנצפים באתר – הינם להמחשה בלבד.
 3. “גיא פלוורס” לא תישא באחריות כלשהי, בין אם נזיקית, בין אם כספית ובין אם למעשים פליליים שייגרמו על ידי מי מהשליחים העובדים עמו.
 4. במקרים בהם משתמש ביצע הזמנת מוצר באתר, ומקבל ההזמנה לא היה במען שנמסר בעת ביצוע ההזמנה, שמורה ל”גיא פלוורס” האפשרות להשאיר את המוצר המוזמן אצל שכן קרוב, ו/או ליד דלת הכניסה של מקבל ,במקרים אלו ישלח מסרון למספר הנייד של מקבל המשלוח.
 5. ל”גיא פלוורס” שמורה האפשרות להסיר כל מבצע שיפורסם באתר, ללא מתן הודעה מוקדמת למי מהמשתמשים.

 32משתמש המבקש לבטל הזמנה שאושרה, יודיע על כך למוקד המאוייש טלפונית בטלפון מס’ 050-2249396 ובמקביל יפנה בדוא”ל האתר. במידה וההזמנה טרם בוצעה/הוכנה, שומרת לעצמה “גיא פלוורס” את הזכות לגבות סך של 50 ₪ כדמי ביטול, הכל בכפוף לשיקול דעתה ולמצב ההתקדמות בביצוע ההזמנה.

 1. במקרים בהם משתמש יבקש לבטל הזמנה שאושרה ויצאה ללקוח, יגבה מחירה המלא , לרבות עלות השילוח וללא מתן החזר כספי כשלהו.
 2. “גיא פלוורס” מתחייבת לספק הגנה ברמה הגבוהה ביותר שניתן למשתמשים בכרטיסי אשראי ע”ב טכנולוגית SSL על מנת למנוע מקרים של גניבת זהות או ביצוע שימוש לרעה בנתוני האשראי המוזנים של המשתמשים.
 3. במקרים בהם משתמש הזין פרטי אשראי שגויים, לא ניתן יהיה להשלים את ההזמנה באתר ו”גיא פלוורס” רואה בכך משום הזמנה שלא בוצעה ולא תחול על “גיא פלוורס” שום אחריות באשר לכך.
 4. כנגד משתמשים שיזינו פרטי כרטיסי אשראי כוזבים יינקטו פעולות משפטיות שיבטיחו את אי הישנות המקרים, לרבות פניה למשטרת ישראל.
 5. משתמש שיבחר לא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, יחוייב למוסרן טלפונית.
 6. עיכוב באספקה ו/אי אספקה שנגרמו מכח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת “גיא פלוורס”, לא יחוייב את “גיא פלוורס” .
 7. “גיא פלוורס” רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום לאלתר שימוש באתר על ידי משתמשים העושים שימוש באתר בניגוד לחוק ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת. חסימת המשתמשים יכולה שתהיה באמצעים טכנולוגיים או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.
 8. מבלי לגרוע מזכותה של “גיא פלוורס” לפנות לכל ערכאה משפטית מתחייב המשתמש, כי בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהא לו כנגד “גיא פלוורס” יהא מחוייב על פי תקנון זה בפנייה להליך בוררות באזור המרכז, ומסכים מראש לסילוק ומחיקה של כל תובענה שיגיש שלא בהתאם לתניית בוררות זו.
 9. “גיא פלוורס” רשאית לשנות את הוראות התקנון ו/או כללי השימוש באתר מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כל שינוי כאמור, יחייב את המשתמשים מידית.
 10. הרכישה באתר תינתן למי שמלאו לו 16 שנים ומעלה
 11. לא תינתן רכישת אלכוהול למי שטרם מלאו לו 18 שנים